Print this หน้า

รวมคำสั่งไปราชการ

ปีการศึกษา 2556

 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูไปตรวจข้อสอบ LAS
  เมื่อ 1 สิงหาคม 2556
 • คำสั่งที่ 287 /2556
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2556
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ

ปีการศึกษา 2555

 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ

ปีการศึกษา 2554

 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ
 • คำสั่งที่ … /…
  เรื่อง
  เมื่อ

 

 

0 visitors online now
0 guests, 0 members
Max visitors today: 4 at 10:15 am ICT
This month: 10 at 12-08-2014 09:12 am ICT
This year: 13 at 11-08-2014 10:03 am ICT
All time: 36 at 08-29-2013 08:06 am ICT